Navigatie

Over Unitas

Wat is Unitas?

Unitas Studiosorum Groningana is een traditionele en studentikoze studentenvereniging in Groningen, waar gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat. Als je lid wordt bij Unitas, maak je de keuze voor de mooist mogelijke toevoeging aan jouw studententijd. Je kiest ervoor om goed te feesten, maar ook om serieus te studeren. Je kiest ervoor vrienden te maken voor het leven, dingen te ondernemen naast je studie en jezelf te ontplooien.
De kernwaardes

Wat Unitas onderscheidt van andere studentenverenigingen is de combinatie van gelijkwaardigheid, het handhaven van traditionele mores en tradities en de kleinschaligheid.

Gelijkwaardigheid Ondanks dat we een traditionele vereniging zijn, is onze introductietijd geen ontgroening en hebben alle leden dezelfde rechten en plichten. Zo mag je in je eerste jaar meteen deelnemen in verschillende commissies en genootschappen en ben je als volwaardig lid aanwezig op onze Sociëteit.

Traditioneel Unitas is een studentikoze vereniging omdat we de 'typische' kenmerken van een studentenvereniging hebben. Zo kleden de mannen zich jasje-dasje, hebben we een Senaat in plaats van een bestuur en zijn er traditionele liederen die onderdeel zijn van onze cultuur.

Hecht Unitas is een hechte vereniging door haar kleinschaligheid. Per lichting zijn er gemiddeld 35 inschrijvingen. Dit resulteert in een hechte lichting. Met zo’n 200 actieve leden is Unitas klein genoeg om met iedereen een praatje te kunnen maken, maar groot genoeg zodat je je niet verveelt.

Mutando Conservamus Naast onze kernwaardes hebben we de lijfspreuk “Mutando Conservamus”. Letterlijk betekent dit: door te veranderen behouden wij. De lijfspreuk is typerend voor hoe wij omgaan met veranderingen binnen de vereniging maar het belangrijk vinden dat de waardes van Unitas voort blijven bestaan.