Navigatie

Geschiedenis

21 juni 1996

De heroprichting van Unitas Studiosorum Groningana

Het huidige Unitas S.G. is een heroprichting van de studentenvereniging "Unitas Studiosorum Groningana" die heeft bestaan van eind jaren ‘30 tot 1972. De sociëteit was in de jaren ‘60 gevestigd aan het Noorderdiep en verhuisde later naar de Coehoornsingel. De vereniging is oorspronkelijk ontstaan als alternatief voor de corpora: traditioneel maar vooruitstrevend. Destijds was er veel ophef over de ontgroeningen van de corpora en zodoende ontstond de roep naar een alternatief: Unitas S.G. Ondanks het feit dat dat Unitas S.G een traditionele vereniging was en is, kent de introductietijd geen ontgroenend karakter en hebben alle leden gelijke rechten en plichten. Op 21 juni 1996 is de vereniging heropgericht en vandaag de dag is de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige studentenvereniging met 250 leden.


Onderverenigingen

The Knickerbockers

Binnen Unitas ontstond midden jaren zestig het idee om een eigen voetbalvereniging op te richten. In 1966 werd hier een begin mee gemaakt toen een team van Unitas-leden als 7e elftal ging spelen bij de Hellas VC. Na een jaar besloot men een eigen vereniging op te richten, waarmee The Knickerbockers het levenslicht zag. Hoewel de vereniging zelfstandig werd, bleef de verbondenheid met Unitas. Vele kampioenschappen werden gevierd in haar sociëteit: De Horst.

voetbalclub


AGSR Gyas

In de jaren zestig kende Groningen twee roeiverenigingen. Roeivereniging Aegir voor leden van Vindicat en De Hunze voor "burgers" en losse studenten, daarnaast werd er bij de ACLO geroeid. Na een incident bij een wedstrijd tussen De Hunze en Aegir, waarbij de winnende acht geheel uit Unitas-leden bestond, weigerde De Hunze nog langer studenten aan te nemen als lid. Gevolg hiervan was de oprichting van AGSR Gyas waar Unitas aanvankelijk een groot aandeel in had.

GSVV Donitas

Binnen Unitas werd ook volleybal gespeeld. In 1971 is de verweesde volleybalclub van Unitas samengegaan met Donar (volleybalvereniging van GSC Vindicat atque Polit), daaruit kwam het nog steeds bestaande GSVV Donitas.

Lidmaatschappen

De vereniging is aangesloten bij de Contractus Groningen. De Contractus vormt het belangrijkste overlegplatform van de acht erkende studentenverenigingen in Groningen. De aangesloten verenigingen zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, Gereformeerde Studentenvereniging Groningen, Navigators Studentenvereniging Groningen, Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat Atque Polit. Deze verenigingen samen zijn goed voor zo’n 6500 leden die studeren in Groningen. Wekelijks bespreken deze verenigingen gezamenlijk alle zaken die voor hen van gemeenschappelijk belang zijn. Denk hierbij aan bestuursbeurzen, de KEI-week, het universitaire en hogeschool beleid en gemeentelijke of landelijke zaken die van belang zijn voor studenten.

Unitas S.G. maakt ook deel uit van de Federatie van Unitates en Bonden, waardoor Unitas S.G. zusterverenigingen in een aantal studentensteden heeft. Regelmatig brengen de verschillende verenigingen een bezoek aan elkaars sociëteit om daar de mooiste partijen mee te pakken. Ook in de Landelijke Kamer van Verenigingen is Unitas vertegenwoordigd.