Navigatie

Federatie

De federatie van Unitates en Bonden in Nederland

Unitas S.G. maakt deel uit van de Federatie van Unitates en Bonden, waardoor Unitas S.G. zusterverenigingen in verscheidene studentensteden heeft. De Federatie is heropgericht in 1948, met als grondslag gelijkwaardigheid der leden en een lage financiële drempel. Op dit moment hebben we zusterverenigingen in Delft, Eindhoven, Wageningen en Utrecht. Ieder jaar organiseren we samen met deze verenigingen grote feesten waar we met bussen heen gaan voor al onze leden! Kijk voor meer informatie eens op http://www.federatie.org.


Andere lidverenigingen

Delftsche Studenten Bond

De Delftsche Studenten Bond is een traditionele Algemene Studenten Vereniging en is noch religieus, noch politiek verbonden. De D.S.B., opgericht in 1897, is een vereniging op basis van gelijkwaardigheid van de leden met als grondslag: Ter leeringh ende vermaeck. Ook nu nog staat, naast puur vermaak, de mogelijheid om je te ontplooien op sociaal en organisatorisch vlak hoog in het vaandel. Een belangrijk kenmerk van de D.S.B. is de verticale structuur; er zijn ongeveer tien colleges, groeperingen van leden van verschillende jaargangen. Colleges beginnen bijna altijd als jaarclub en nemen vervolgens elk jaar nieuwe eerstejaars op. In principe is iedereen lid van een college. Elk college heeft zijn eigen karakter en identiteit. Oftewel de D.S.B. is een pluriforme vereniging.

Adres: Oude Delft 123, Delft E-mail: bestuur@delftschestudentenbond.nl www.delftschestudentenbond.nl
Eindhovense Studenten Vereniging Demos

Demos is een pluriforme vereniging met Brabantse inslag. Ze wordt gevormd door leden met uiteenlopende ideeën waardoor tolerantie hoog in het vaandel staat. De ledenavonden worden gekenmerkt door een ongedwongen sfeer. Er worden feesten georganiseerd en biercanti. De meerderheid van de vereniging is niet verenigd in een vriendschapsverband. Tweederde van de leden studeert aan de Technische Universiteit, de rest aan de Fontys Hogeschool

Adres: John F. Kennedylaan 3b Eindhoven E-mail: info@demos.nl www.demos.nl
SSR-W

SSR-W is in 1931 opgericht als een vereniging met religieuze grondslag. Deze grondslag is in de jaren zeventig verdwenen. SSR-W is nu een studentengezelligheidsvereniging van algemene aard. De ontgroening is afgeschaft maar vele waardevolle tradities zijn behouden. Er bestaan kroegmores en er is een gezonde rivaliteit tussen de disputen. Eerstejaars leren de vereniging snel kennen doordat ze meteen bij de diverse commissies worden betrokken. Veel leden vormen een jaarclub waarmee ze ook vele activiteiten ontplooien. SSR-W is dus een veelzijdige vereniging waar, zoals het een Federatiegenoot betaamt, gelijkheid der leden hoog in het vaandel staat.

Adres: Generaal Foulkesweg 30 Wageningen E-mail: bestuur@ssr-w.nl www.ssr-w.nl
UMTC

Sinds november 1949 maakt studentenvereniging UMTC onderdeel uit van het rijke studentenleven in Utrecht. UMTC behoort tot de zeven grote gezelligheidsverenigingen van Utrecht en telt momenteel 350 leden. De vereniging onderscheidt zich van andere verenigingen door haar kleinschalige karakter. UMTC kent tevens vele tradities en hecht hier veel waarde aan. Ook op onze sociëteit zijn tradities duidelijk aanwezig. De besturen lopen in pak en er gelden verschillende mores waar iedereen zich aan houdt.

Adres: Voorstraat 64 Utrecht E-mail: commissarispr@bc.umtc.nl www.umtc.nl
Het federatiehymne

Ook heeft de Federatie van Unitates en Bonden een eigen hymne, die door elke aangesloten vereniging anders gezongen wordt.

   Federatiegenoten de rijen geschaard
   En laat daav'rend weerklinken uw lied
   De baretten omhoog in onstuimige vaart
   Wien gij eert dat g'uw hulde hen biedt
   Onze vriendschapsband eeuwig en enig symbool
   dat ons saambindt in wel en in wee
   Dat ons voorgaat in ernst, dat ons voorgaat in jool
   Het D.B. van de G.S.V.
   Het D.B. van de G.S.V.